Puslapiai

2012 m. balandžio 2 d., pirmadienis

Durys - lyg knyga

Prieš kelerius metus varstydama šias Vilniaus universiteto bibliotekos duris vis pagalvodavau, kad norėčiau prie jų sustoti bent kelioms minutėms: gerai įsižiūrėti į atvaizdus jose ir įsiskaityti į ten įamžintus žodžius. Tik sukantis karuselėje paskaitos-darbai-namai, laiko tam vis neatsirasdavo.

Studijos baigėsi. Durys užrakintos ir nebevarstomos. Bet laiko turiu - stovėjau priešais ir mėgavausi jausmu, kad niekur nebereikia skubėti.

Šios skulptoriaus Jono Meškelevičiaus (1950 - 2005) sukurtos bronzinės durys - paminklas pirmosios lietuviškos knygos, Martyno Mažvydo "Katekizmo" 450 metų jubiliejui.


Vienintelis Lietuvoje išlikęs M. Mažvydo „Katekizmo", kuris Karaliaučiuje buvo išleistas1547 metais, egzempliorius yra saugomas universiteto bibliotekoje.

Bronzos durys - pagarba ne tik M.Mažvydui, bet ir daugybei kitų, puoselėjusių lietuvišką žodį.

Durų viršuje išlieti atvaizdai žemiau išvardintų žmonių.


Kristupo Radvilos Našlaitėlio, kuris 1575 metais Vilniuje įkūrė spaustuvę ir išleido 1613 metais pirmąjį originalų LDK žemėlapį Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque.

Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus - jis1570 metais įsteigė Vilniaus jėzuitų kolegiją ir jos biblioteką.

Popiežiaus Grigaliaus XIII, 1579 metais pripažinusio Vilniaus universiteto įkūrimą.

Universiteto mecenato kardinolo Jurgio Radvilos, padėjusio iš popiežiaus Vilniaus kolegijai gauti akademijos teises.

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto, kuris steigiamai bibliotekai padovanojo asmeninį knygų rinkinį,

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Stepono Batoro, 1579 merais davusio privilegiją perorganizuoti Vilniaus jėzuitų kolegiją į akademiją ir universitetą.

Viduryje – universiteto herbas. Po juo yra užrašas: "Pirmajai lietuviškai knygai 1547–1997".

O apie visa kita puikiai pasakoja ir nuotraukos :)
 

Poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiai: Tiems žmonėms, žodžio stogą kėlusiems,
toms knygoms, mūsų lopšį supusioms.

Durų rankenos - aitvarai, nešantys namams ir žmonėms įvairias gėrybes.

Daugiau informacijos: http://www.mb.vu.lt/306

1 komentaras:

  1. Niekada nepalvoji žmogus, kad net paprasčiausios durys gali tiek daug papasakoti.

    AtsakytiPanaikinti