Puslapiai

2012 m. kovo 18 d., sekmadienis

Ertlio namas: kas? kur? kodėl?

Pro šį melsvą pastatą Šv. Jonų gatvėje ėjau šimtus kartų ir tik dabar, stumdama vežimėlį su miegančia mažyle ir sulėtinusi žingsnį, pamačiau virš jo durų kabantį užrašą: "Ertlio namas".


Jurgis Ertlis, pasirodo, buvo mūrininkų ir dailidžių cecho magistras, dar vadintas ir architektu. Jis gimė1625 metais Tirolyje - buvusi viena iš Šventosios Romos imperijos grafysčių. 

1661 metais išvijus rusų okupantus Vilnius atrodė nykiai, daugybė pastatų buvo sunaikinti 17 parų trukusio gaisro. 

Bažnyčios turtui atstatyti nebuvo lėšų, tad klebonai ieškojo kitų būdų atsilyginti statybininkams. 

Mūrininką J.Ertlį remonto darbams pasamdęs Šv. Jono bažnyčios klebonas Baltramiejus Ladzikas vietoj piniginio atlygio jam perleido savo mūrinius namus Šv. Jono gatvėje (dabar Šv. Jono g. 9). Pagal sutartį, jais J. Ertlis galėjo naudotis „tris gyvenimus“ – iki savo paties, žmonos ir vieno vaiko mirties.


Vėliau J.Ertlis nusipirko greta esančio nuo okupacijos laikų apleisto pastato (dabar Šv. Jonų g. 7) griuvėsius. Nedidelis mūrinis namas nuo karo laikų stovėjo sugriautas, jo rūsiai buvo užversti šiukšlėmis.

Už 80 zlotų nusipirktą pastatą J.Ertlis atstatė ir po kelių metų pardavė už šešis kartus didesnę sumą.

Pastatas ėmė keliauti iš rankų į rankas. Keitėsi savininkai, namas kelis kartus degė, vėliau sugrįžo buvusio savininko klebono šeimai, dar vėliau priklausė universitetui... Keitėsi ne tik namo savininkai, bet ir išvaizda.

2006 m. name ir jo rūsiuose buvo atidarytas restoranas „Ertlio namas“, savininkai puoselėjo daug vilčių, naujam gyvenimui prikėlė ne tik buvusio pastato savininko J.Ertlio vardą, bet ir tų laikų baldus.

Bet šiuo metu pastate tylu. Langelyje virš durų likusi tik restorano iškaba.

Daugiau informacijos: http://www.lrytas.lt/-12053882151203920038-gars%C5%B3-meistr%C4%85-primena-jo-vardo-restoranas.htm

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą